Carretera de Vic a Arbúcies 20-28 08552 Taradell (Barcelona)

Política de privacitat

Responsable del tractament

L’empresa responsable del tractament de les vostres dades en virtut d’aquesta política de privacitat és:

MECÀNIQUES TARADELL, S.L.

NIF: B08862856

Domicili: Ctra. Vic a Arbúcies, 24-28 – 08552 TARADELL (Barcelona)

Adreça electrònica: dolors@mecaniquestaradell.com

Web: http://www.mecaniquestaradell.com/es/

Telèfon: 938126271

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 21725, foli 13, full número B-23136, inscripció 7a

 

A MECÀNIQUES TARADELL, S.L. reconeixem la importància de protegir la vostra informació personal i ens comprometem a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de les dades dels diferents usuaris que naveguen pel web o que faciliten les seves dades personals a través dels diferents formularis situats al web.

 

Dades personals

Una dada personal és la informació que us identifica o us fa identificable. A través del web, en les caselles establertes amb aquest fi recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: nom, cognoms, adreça electrònica, telèfon, adreça postal, població, etc.

La visita de l’usuari al web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas que les faciliti, les dades es tractaran de forma lícita amb subjecció, en tot moment, als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679, de 27 d’abril de 2016, i en la LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre.

 

Finalitat, durada i legitimació del tractament

Tractarem amb les finalitats següents les dades que l’usuari ens proporcioni:

  • Atendre la sol·licitud o petició efectuada per l’usuari a través del formulari de contacte situat al web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que faci per mitjà del formulari esmentat. Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per donar compliment a la seva petició i durant el període establert per la llei, amb una durada mínima de 3 anys.

 

La base de legitimació del tractament de les dades és el consentiment que l’usuari atorga en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  • Gestionar el currículum tramès per l’interessat a través del formulari habilitat amb aquest fi i incloure’l en la base de dades de candidats de l’empresa. Aquestes dades es conservaran durant el termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a bloquejar-les durant el temps establert legalment, garantint a l’usuari un respecte total de la confidencialitat tant en el tractament de les dades com en la seva destrucció posterior.

 

La base legítima per gestionar i tractar el currículum de l’interessat és el seu consentiment, que manifesta en efectuar una acció afirmativa d’enviament del currículum i en seleccionar, prèviament a la tramesa, la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  • Millorar la seva experiència en navegar pel web. Conservarem aquestes dades mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament de les dades mitjançant l’eliminació de les cookies i durant el temps establert per la llei, amb una durada mínima de 3 anys.

 

La base legítima per millorar la seva experiència en navegar pel web és el consentiment que l’usuari atorga en acceptar les cookies. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals

Les vostres dades no es comunicaran ni se cediran a tercers, llevat que existeixi una obligació legal i exceptuant els prestadors vinculats al Responsable que actuïn com a encarregats del tractament.

No es fan transferències internacionals; per al cas que en algun moment se’n poguessin fer, se us comunicarà a fi d’obtenir el vostre consentiment.

 

Actualització de dades

Per tal que puguem mantenir les dades personals actualitzades, és important que l’usuari ens informi sempre que s’hi hagi produït alguna modificació; en cas contrari, no responem de la seva veracitat.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i que tota la informació facilitada es correspon amb la situació real, que està posada al dia i que és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

 

Dades de tercers

Si l’usuari facilita dades de terceres persones a MECÀNIQUES TARADELL, S.L. per a qualsevol finalitat, garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per comunicar-les, i que la informació facilitada és exacta i veraç.

 

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada

Tots els nostres formularis incorporen un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no facilita aquests camps o no marca la casella d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà la tramesa de la informació.

 

Drets dels interessats

Teniu dret a accedir a les vostres dades i a obtenir la confirmació del seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Teniu dret a actualitzar-les i a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o bé la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades i oposar-vos al seu tractament revocant el vostre consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, teniu dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals. Podeu exercir els vostres drets contactant amb nosaltres a: ctra. Vic a Arbúcies, 24-28 – 08552 TARADELL (Barcelona); a/e: dolors@mecaniquestaradell.com.

Si considereu que els vostres drets no s’han atès degudament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 

Tractament de dades de menors d’edat

Qui facilita les dades per mitjà dels formularis d’aquest web i n’accepta el tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i l’ús del portal a les persones menors d’aquesta edat. Si en algun moment el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la seva cancel·lació. Així mateix, els pares o tutors poden, en qualsevol cas, adreçar-se a MECÀNIQUES TARADELL, S.L. per bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’hagin registrat falsejant la seva identitat.

 

Tractament de cookies

Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema a l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les cookies permeten al web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera com l’usuari utilitzi el seu equip, es poden emprar per reconèixer l’usuari.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de l’opció corresponent en el seu programa de navegador. Podeu obtenir més informació llegint la nostra política de cookies.

logo-footer logo-footer